Samohodni kombajn Asa Lift SP 200

Samohodni kombajn Asa Lift SP 200

Samohodni kombajn Asa Lift SP 200

Samohodni kombajn Asa Lift SP 200

Modeli s liftom

Modeli SP-DF i CF su dostupni kao 1- ili 6- redni strojevi. Svaki stroj je dizajniran kako bi se prilagodio terenu i zadatki koji obavlja. Duljina dijela za prikupljanje, širina i duljina trake i oblik dizala se prilagođavaju željama kupca.

Modeli DF imaju kabinu koja se nalazi na prednjoj strani, dok se sekcija za prikupljanje nalazi na desnoj strani.

Modeli CF imaju kabinu koja se nalazi pozicionirana preko cijele sekcije za prikupljanje i pruža odličan pogled.

Ti strojevi su dostupni s tri ili četiri kotača, ovisno o sustavu gredica na svakom terenu.

Modeli SP imaju bunker.

Modeli SP-B su dostupni kao 1- ili 3- redni strojevi. Svaki stroj je dizajniran u skkadu  sa potrebema i zadatcima koji se izvode na određenom području. Duljina dijela za prikupljanje, širina i duljina trake i oblik dizala se prilagođavaju željama kupca.

Model  SP-B ima kabinu pozicioniranu na prednjem dijelu, dok je dio za prikupljanje sa desne strane. Bunker se nastavlja na samu kabinu što omogučuje potpuni pregled prilikom pražnjenja bunkera.

 

Galerija

Prodajni program

Brzo pretraživanje proizvoda: