9-kanalna vaga Sorma G 09 - 126

9-kanalna vaga Sorma G 09 - 126

9-kanalna vaga Sorma G 09 - 126

9-kanalna vaga Sorma G 09 - 126

Automatska vaga za manje količine proizvoda, idealna za krumpir, luk, limun...

Upotrebljava se individualno ili u kombinaciji s linijom( sa strojevima za pakiranje).

Uređaj za podizanje.

Transport za voće s vibrirajućim pločama.

Sustav napajanja kroz 9 vibracijskih kanala.

9 lijevaka za vaganje s dvostrukim otvorom.

Transportni remen koji prevozi vagane proizvode do pakirnog centra.

Elektronska ploča za automatske funkcije, uključujući touch screen sustav i tipke za pristup parametrima rada (težina, tolerancija, ...)

Za pakoranje od 0,5 do 25 kg.

Neobavezno: pneumatski lijevak za pakiranje s strojem za pakiranje i dvostrukom vanjskom trakom za istovremeno istovarivanje u 3 ambalaže.

Brzina Do 27 pakiranja na minutu
Snaga 3,5 kW . 50 Hz . 400 V
Poraba zraka 60 NI/min . 6 bar

Galerija

Prodajni program

Brzo pretraživanje proizvoda: