12-kanalna vaga Sorma G 12 - 126

12-kanalna vaga Sorma G 12 - 126

12-kanalna vaga Sorma G 12 - 126

12-kanalna vaga Sorma G 12 - 126

Automatska vaga za manje količine proizvoda, idealna za krumpir, luk, limun...

Upotrebljava se individualno ili u kombinaciji s linijom( sa strojevima za pakiranje).

Uređaj za podizanje.

Transport za voće s vibrirajućim pločama.

Sustav napajanja kroz 12 vibracijskih kanala.

12 lijevaka za vaganje s dvostrukim otvorom.

Dvostruki sustav s dvije trake za uklanjanje ostataka.

Elektronska ploča za automatske funkcije, uključujući touch screen sustav i tipke za pristup parametrima rada (težina, tolerancija, ...)

Za pakoranje od 0,5 do 25 kg.

Brzina Do 50 pakiranja na minutu
Snaga

10 kW . 50 Hz . 400 V

Poraba zraka

120 NI/min . 6 bar

Galerija

Prodajni program

Brzo pretraživanje proizvoda: