Grimme PS 511

Grimme PS 511

Grimme PS 511

Grimme PS 511

Brzo kupljenje krumpira s hrpe.

Bez oštećenja na proizvodu.

Radno područje od 11 m.

Širina trake 50 cm.

Prilagodljiva brzina i visina.

Hidraulično upravljanje i pogon za brzo, precizno i jednostavno upravljanje.

Visina 1600 mm
Transportna dužina (skupljen) 8100 mm
Transportna dužina (otvoren) 11000 mm
Ukupna dužina (skupljen) 8600 mm
Ukupnadolžina (otvoren) 11600 mm
Širina trake 500 mm
Dužina ulazne jedinice 3100 mm
Visina pražnjenja 1000 - 1300 mm
Težina s osnovnom opremom 2200 kg
Snaga pri brzini trake  3 - 70 m/min (standard) 7,5 kW

Galerija

Prodajni program

Brzo pretraživanje proizvoda: